KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH MATRIKULASI SESI II-2020/2021 - SIANG
VERSI 3.0
 

  

FA01 2F

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

FAPA1022 KULIAH (PM-MOHD RASYIDI BIN ALI) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

FASI1043 TUTORIAL (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE) [BS 2317 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

FASI1053 TUTORIAL (PM-MUHAMMAD SIRAJUDDIN NIK AB HADI) [BS 2317 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

FAWU1113 TUTORIAL (PM-KHAIRUL AKBAR BIN KHALIB) [BS 2317 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

FASI1063 KULIAH (PM-HAZIRAH BINTI ZAINOL AZAM) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

Tuesday
 

FAWU1073 TUTORIAL (PM-NIK ZURAIHAN BT. NIK MAT KAMIL) [BT 2126 (MATRIKULASI-30)]
 

 
 

FAWU1113 KULIAH (PM-KHAIRUL AKBAR BIN KHALIB) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

FASI1063 TUTORIAL (PM-HAZIRAH BINTI ZAINOL AZAM) [BS 5210 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

FASI1053 KULIAH (PM-MUHAMMAD SIRAJUDDIN NIK AB HADI) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

FAPA1022 TUTORIAL (PM-MUHAMMAD SIRAJUDDIN NIK AB HADI) [BS 2317 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

FASI1043 KULIAH (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FAWU1073 KULIAH (PM-NIK ZURAIHAN BT. NIK MAT KAMIL) [BT 2326 (MATRIKULASI-31)]
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________________ _______________________________________
   
TARIKH: TARIKH: