KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH MATRIKULASI SESI II-2022/2023
VERSI 3.0
 

  

FASI1013 - AL-MADKHAL LI AL-AQIDAH AL-ISLAMIAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

FASI1013 : KULIAH : KULIAH [BS 2217 (MATRIKULASI-60)] (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE)
FASI1013 : KULIAH : KULIAH [BS 2217 (MATRIKULASI-60)] (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE)
FASI1013 : KULIAH : KULIAH [BS 2217 (MATRIKULASI-60)] (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

FASI1013 TUTORIAL (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE) [BT 2326 (MATRIKULASI-36)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FASI1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2217 (MATRIKULASI-60)] (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE)
FASI1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2217 (MATRIKULASI-60)] (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE)
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________________ _______________________________________
   
TARIKH: TARIKH: