KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH MATRIKULASI SESI II-2022/2023
VERSI 3.0
 

  

FA03 3A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

FASB1063 KULIAH (PM-NUR FADHLINA BINTI MOHAMAD ZABIDEY) [BS 5210 (MATRIKULASI-60)]
 

FAST1013 KULIAH (PM-NURUL NADIRAH BINTI ZAKARIA) [BS 5210 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

 
 

FAST1083 KULIAH (PM-MUHAMMAD FANSURI BIN MOHD ZAHARI) [BT 2320 (MATRIKULASI-36)]
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

FASK1103⁄FASK1073 KULIAH (PM-SAIDATUL KHATIJAH BINTI ISMAIL) [BT 2127 (MATRIKULASI-30)]
 

 
 

 
 

FAST1093 KULIAH (PM-MUHAMMAD FANSURI BIN MOHD ZAHARI) [BT 2320 (MATRIKULASI-36)]
 

 
 

FAPA1022 KULIAH (PM-MOHD RASYIDI BIN ALI) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

FAPA1022 TUTORIAL (PM-MOHD RASYIDI BIN ALI) [BS 2316 MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

FAST1093 MAKMAL (PM-MUHAMMAD FANSURI BIN MOHD ZAHARI) [MK 7 (30) ]
 

 
 

FAST1083 MAKMAL (PM-MUHAMMAD FANSURI BIN MOHD ZAHARI) [MK 7 (30) ]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

FASK1103⁄FASK1073 TUTORIAL (PM-SAIDATUL KHATIJAH BINTI ISMAIL) [BS 2316 MATRIKULASI-60)]
 

FASB1063 TUTORIAL (PM-NUR FADHLINA BINTI MOHAMAD ZABIDEY) [BS 5210 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

 
 

FAST1013 TUTORIAL (PM-NURUL NADIRAH BINTI ZAKARIA) [BS 2217 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

 
 

FAPA1042 KULIAH (PM-JPIN KOMUNIKASI-MR X) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

Friday
 

 
 

 
 

FAPA1042 TUTORIAL (PM-JPIN KOMUNIKASI-MR X) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________________ _______________________________________
   
TARIKH: TARIKH: