KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH MATRIKULASI SESI II-2022/2023
VERSI 3.0
 

  

FA01 1C

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

FASI1013 KULIAH (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE) [BS 2217 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FASI1032 TUTORIAL (PM-HAZIRAH BINTI ZAINOL AZAM) [BS 2316 MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

Tuesday
 

FASI1023 KULIAH (PM-IZZATU AINI BINTI HABIB) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FASI1032 KULIAH (PM-HAZIRAH BINTI ZAINOL AZAM) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FAWU1063 KULIAH (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

FASI1023 TUTORIAL (PM-IZZATU AINI BINTI HABIB) [BS 2217 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FAWU1063 TUTORIAL (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE) [ DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (1A)-281]
 

 
 

 
 

FASI1013 TUTORIAL (PM-MUHAMAD HILMEE BIN IZANEE) [BS 2217 (MATRIKULASI-60)]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________________ _______________________________________
   
TARIKH: TARIKH: