Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (281) BS 2217 (MATRIKULASI-60) BS 2316 (MATRIKULASI-60) BS 2317 (MATRIKULASI-60) BS 5209 (MATRIKULASI-60) BS 5210 (MATRIKULASI-60) BT 2126 (MATRIKULASI-30) BT 2127 (MATRIKULASI-30) BT 2319 (MATRIKULASI-35) BT 2320 (MATRIKULASI-36) BT 2326 (MATRIKULASI-36) BT 4104 (MATRIKULASI-40) MESYUARAT6 MK 7 (30) USRAH
PM-MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN - MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN PM-MUHAMMAD TAQIUDDIN BIN ABDUL RAHIM - MUHAMMAD TAQIUDDIN BIN ABDUL RAHIM PM-SHEIKH AHMAD AL-YAMANI BIN SHEIKH MOKHTAR - SHEIKH AHMAD AL-YAMANI BIN SHEIKH MOKHTAR
FA01 2A FA01 2B FA01 2C FA01 2D FA01 2I FA01 2J FA01 2K FA01 2L FA03 1A FA05 2A FA06 2E FA06 2F
FASI1053 FASI1063 FAWU1093
Master (By Lecturers) Master (By Courses)
UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
MATRIKULASI SESI II-2023/2024 (MALAM)
VERSI 3.0
 

  

Thursday

Room 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (281)
 

FAWU1093 : KULIAH : KULIAH (PM-MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN) <FA03 1A>
FAWU1093 : KULIAH : KULIAH (PM-MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN) <FA05 2A>
FAWU1093 : KULIAH : KULIAH (PM-MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN) <FA06 2E>
FAWU1093 : KULIAH : KULIAH (PM-MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN) <FA06 2F>
 

 
 

BS 2217 (MATRIKULASI-60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2316 (MATRIKULASI-60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2317 (MATRIKULASI-60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5209 (MATRIKULASI-60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5210 (MATRIKULASI-60)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2126 (MATRIKULASI-30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2127 (MATRIKULASI-30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2319 (MATRIKULASI-35)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2320 (MATRIKULASI-36)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2326 (MATRIKULASI-36)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4104 (MATRIKULASI-40)
 

 
 

 
 

 
 

MESYUARAT6
 

 
 

 
 

 
 

MK 7 (30)
 

 
 

 
 

 
 

USRAH
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________________ _______________________________________
   
TARIKH: TARIKH: