Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
DK TENGKU MAHMUD ZUHDI (281) BS 2217 (MATRIKULASI-60) BS 2316 (MATRIKULASI-60) BS 2317 (MATRIKULASI-60) BS 5209 (MATRIKULASI-60) BS 5210 (MATRIKULASI-60) BT 2126 (MATRIKULASI-30) BT 2127 (MATRIKULASI-30) BT 2319 (MATRIKULASI-35) BT 2320 (MATRIKULASI-36) BT 2326 (MATRIKULASI-36) BT 4104 (MATRIKULASI-40) MESYUARAT6 MK 7 (30) USRAH
PM-MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN - MOHAMMAD ZARIFF AFIQ ZURIMAN PM-MUHAMMAD TAQIUDDIN BIN ABDUL RAHIM - MUHAMMAD TAQIUDDIN BIN ABDUL RAHIM PM-SHEIKH AHMAD AL-YAMANI BIN SHEIKH MOKHTAR - SHEIKH AHMAD AL-YAMANI BIN SHEIKH MOKHTAR
FA01 2A FA01 2B FA01 2C FA01 2D FA01 2I FA01 2J FA01 2K FA01 2L FA03 1A FA05 2A FA06 2E FA06 2F
FASI1053 FASI1063 FAWU1093
Master (By Lecturers) Master (By Courses)
UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
MATRIKULASI SESI II-2023/2024 (MALAM)
VERSI 3.0
 

  

BT 2319 (MATRIKULASI-35)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________________ _______________________________________
   
TARIKH: TARIKH: