Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
BILIK MESYUARAT FMKK BILIK MESYUARAT FPM BILIK MESYUARAT IRCIEF BILIK MESYUARAT SYARIAH BS 4101 (PASCASISWAZAH-20) BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) BT 1115 (PASCASISWAZAH-30)
FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED - DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED FPM-DR. NORMAZAINI BINTI SALEH - DR. NORMAZAINI BINTI SALEH FPM-NUZUL AKHTAR BINTI BAHARUDIN - NUZUL AKHTAR BINTI BAHARUDIN FPM-SITI SYUHADA BINTI ABD RAHMAN - SITI SYUHADA BINTI ABD RAHMAN FPM-SUHAILY BINTI MD SHAMSUDIN - SUHAILY BINTI MD SHAMSUDIN FSTM-DR. CHE WAN SHAMSUL BAHRI BIN CHE WAN AHMAD - DR. CHE WAN SHAMSUL BAHRI BIN CHE WAN AHMAD FSTM-DR. JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI - DR. JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI FSTM-DR. MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI - DR. MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI FSTM-DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP - DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI - DR. ROSLINDA BINTI RAMLI FSU-DR. FAKHRI BIN SUNGIT - DR. FAKHRI BIN SUNGIT FSU-DR. NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN - DR. NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN FSU-DR. ROSLI BIN MOKHTAR - DR. ROSLI BIN MOKHTAR FSU-DR. ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN - DR. ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN FSU-HAIRULLFAZLI BIN MOHAMMAD SOM - HAIRULLFAZLI BIN MOHAMMAD SOM FSU-HAMID BIN MAT ISA - HAMID BIN MAT ISA FSU-ISMAIL BIN OMAR - ISMAIL BIN OMAR FSU-MOHD ISA BIN MOHD DENI - MOHD ISA BIN MOHD DENI FSU-MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN - MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN FSU-MOHD NASIR BIN ALI - MOHD NASIR BIN ALI
MC03 1A MC03*1A MG01 1A MG01*1A MG01*6A MG02 1A MG02*1A MG02*2A MG02*4A MG02*6A MG02*6B
MMAM6013 MMAM6023 MMAM6043 MMAM6053 MMAM6123 SMSP6013 SMSP6023 SMSP6033 SMSP6043 SMSP6053 SMSP6063 SMSP6083 SMSP6103 SMSP6143 SMSP6153 TMMT6013 TMMT6133 TMMT6143 TMMT6153 TMMT6203
Master (By Lecturers) Master (By Courses)
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (KERJA KURSUS) SESI I TAHUN AKADEMIK 2022/2023
VERSI 2.1
 

Lecturer List

No Code Name Course Class Type Room Time Slot Workload
1 FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED MMAM6023 - RESEARCH METHODOLOGY IN BUSINESS KULIAH BILIK MESYUARAT IRCIEF Thursday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMAM6023 - RESEARCH METHODOLOGY IN BUSINESS KULIAH BILIK MESYUARAT IRCIEF Thursday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
2 FPM-DR. NORMAZAINI BINTI SALEH DR. NORMAZAINI BINTI SALEH MMAM6013 - ORGANIZATIONAL BUSINESS MANAGEMANT KULIAH BILIK MESYUARAT FMKK Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMAM6013 - ORGANIZATIONAL BUSINESS MANAGEMANT KULIAH BILIK MESYUARAT FMKK Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
3 FPM-NUZUL AKHTAR BINTI BAHARUDIN NUZUL AKHTAR BINTI BAHARUDIN MMAM6053 - FINANCIAL MANAGEMENT KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Wednesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMAM6053 - FINANCIAL MANAGEMENT KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Wednesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
4 FPM-SITI SYUHADA BINTI ABD RAHMAN SITI SYUHADA BINTI ABD RAHMAN MMAM6013 - ORGANIZATIONAL BUSINESS MANAGEMANT KULIAH BILIK MESYUARAT FMKK Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMAM6123 - ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 6 H 0 M
5 FPM-SUHAILY BINTI MD SHAMSUDIN SUHAILY BINTI MD SHAMSUDIN MMAM6043 - MARKETING MANAGEMENT KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Monday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMAM6043 - MARKETING MANAGEMENT KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Monday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMAM6043 - MARKETING MANAGEMENT KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Monday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMAM6043 - MARKETING MANAGEMENT KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Monday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
6 FSTM-DR. CHE WAN SHAMSUL BAHRI BIN CHE WAN AHMAD DR. CHE WAN SHAMSUL BAHRI BIN CHE WAN AHMAD TMMT6143 - INFORMATION AND NETWORK TECHNOLOGY KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Monday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      TMMT6143 - INFORMATION AND NETWORK TECHNOLOGY KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Monday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
7 FSTM-DR. JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI DR. JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI TMMT6013 - COMPUTER PROGRAMMING KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      TMMT6013 - COMPUTER PROGRAMMING KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
8 FSTM-DR. MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI DR. MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI TMMT6153 - DATABASE MANAGEMENT KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Tuesday 02:00 PM - 05:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
9 FSTM-DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP TMMT6133 - INTERACTION DESIGN KULIAH BILIK MESYUARAT FMKK Wednesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      TMMT6133 - INTERACTION DESIGN KULIAH BILIK MESYUARAT FMKK Wednesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
10 FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI DR. ROSLINDA BINTI RAMLI TMMT6203 - RESEARCH METHODOLOGY IN IT KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Thursday 04:00 PM - 07:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
11 FSU-DR. FAKHRI BIN SUNGIT DR. FAKHRI BIN SUNGIT SMSP6053 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BS 4101 (PASCASISWAZAH-20) Monday 09:00 AM - 12:00 PM 3 H 0 M
      SMSP6053 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT SYARIAH Saturday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
            Total Workload 6 H 0 M
12 FSU-DR. NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN DR. NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN SMSP6023 - AL-NAZARIYYAT AL-FIQHIYYAH KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Tuesday 09:00 AM - 12:00 PM 3 H 0 M
      SMSP6023 - AL-NAZARIYYAT AL-FIQHIYYAH KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 11:00 AM - 02:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 6 H 0 M
13 FSU-DR. ROSLI BIN MOKHTAR DR. ROSLI BIN MOKHTAR SMSP6013 - AL-MAQASID WA AL-HIKAM AL-TASYRIYYAH KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Wednesday 02:00 PM - 05:00 PM 3 H 0 M
      SMSP6013 - AL-MAQASID WA AL-HIKAM AL-TASYRIYYAH KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 02:00 PM - 05:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 6 H 0 M
14 FSU-DR. ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN DR. ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN SMSP6043 - MABAHITH AL-TALIL WA AL-HIKAM KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Thursday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
      SMSP6043 - MABAHITH AL-TALIL WA AL-HIKAM KULIAH BS 4101 (PASCASISWAZAH-20) Saturday 02:00 PM - 05:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 6 H 0 M
15 FSU-HAIRULLFAZLI BIN MOHAMMAD SOM HAIRULLFAZLI BIN MOHAMMAD SOM SMSP6153 - USUL AL-FIQH KULIAH BS 4101 (PASCASISWAZAH-20) Thursday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
      SMSP6153 - USUL AL-FIQH KULIAH BS 4101 (PASCASISWAZAH-20) Saturday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
            Total Workload 6 H 0 M
16 FSU-HAMID BIN MAT ISA HAMID BIN MAT ISA SMSP6033 - QAWAID AL-ISTINBAT WA AL-TARJIH KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Thursday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
      SMSP6033 - QAWAID AL-ISTINBAT WA AL-TARJIH KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
            Total Workload 6 H 0 M
17 FSU-ISMAIL BIN OMAR ISMAIL BIN OMAR SMSP6083 - AL-QANUN AL-DUSTURI KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
18 FSU-MOHD ISA BIN MOHD DENI MOHD ISA BIN MOHD DENI SMSP6103 - SISTEM PENTADBIRAN ISLAM DI ASIA TENGGARA KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 11:00 AM - 02:00 PM 3 H 0 M
      SMSP6103 - SISTEM PENTADBIRAN ISLAM DI ASIA TENGGARA KULIAH BT 1115 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 11:00 AM - 11:00 AM -
            Total Workload 3 H 0 M
19 FSU-MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN SMSP6063 - AL IJTIHADAT AL FIQHIYYAH AL MUASIRAH KULIAH BS 4101 (PASCASISWAZAH-20) Saturday 11:00 AM - 02:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
20 FSU-MOHD NASIR BIN ALI MOHD NASIR BIN ALI SMSP6143 - AL-SIYASAH AL-MALIYYAH KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 02:00 PM - 05:00 PM 3 H 0 M
      SMSP6143 - AL-SIYASAH AL-MALIYYAH KULIAH BT 1113 (PASCASISWAZAH-30) Saturday 02:00 PM - 02:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: