KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (KERJA KURSUS) SESI III TAHUN AKADEMIK 2019/2020
VERSI 3.0
 

Monday

Room 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

BILIK PENSYARAH
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BS 3325 40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BS 4101 (PASCASISWAZAH-20)
 

SMSP6063 KULIAH (FSU-MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN) <MG02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SMSP6043 : KULIAH : KULIAH (FSU-DR. FAKHRI BIN SUNGIT) <MG02 2A>
SMSP6043 : KULIAH : KULIAH (FSU-DR. FAKHRI BIN SUNGIT) <MG02*3A>
 

BT 1113 (PASCASISWAZAH-30)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BT 1114 (PASCASISWAZAH-30)
 

 
 

 
 

SMSP6143 : KULIAH : KULIAH (FSU-MOHD NASIR BIN ALI) <MG01 2A>
SMSP6143 : KULIAH : KULIAH (FSU-MOHD NASIR BIN ALI) <MG02 3A>
 

 
 

MMAM6153 : KULIAH : KULIAH (FPM-NADWATUL HUSNA BINTI MUSTAPHA) <MG01 1A>
MMAM6153 : KULIAH : KULIAH (FPM-NADWATUL HUSNA BINTI MUSTAPHA) <MG02 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BT 1115 (PASCASISWAZAH-30)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMAM6073 : KULIAH : KULIAH (FPM-SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN) <MG01 3A>
MMAM6073 : KULIAH : KULIAH (FPM-SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN) <MG02 3A>
MMAM6073 : KULIAH : KULIAH (FPM-SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN) <MG02*3A>
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: