KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (KERJA KURSUS) SESI III TAHUN AKADEMIK 2019/2020
VERSI 3.0
 

MG02 3A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

Monday
 

 
 

 
 

SMSP6143 KULIAH (FSU-MOHD NASIR BIN ALI) [BT 1114 (PASCASISWAZAH-30)]
 

 
 

MMAM6153 KULIAH (FPM-NADWATUL HUSNA BINTI MUSTAPHA) [BT 1114 (PASCASISWAZAH-30)]
 

 
 

MMAM6073 KULIAH (FPM-SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN) [BT 1115 (PASCASISWAZAH-30)]
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SMSP6093 KULIAH (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [BS 4101 (PASCASISWAZAH-20)]
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

SMSP6103 KULIAH (FSU-MOHD ISA BIN MOHD DENI) [BS 4101 (PASCASISWAZAH-20)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: