KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (KERJA KURSUS) SESI III TAHUN AKADEMIK 2019/2020
VERSI 3.0
 

BT 1115 (PASCASISWAZAH-30)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMAM6073 : KULIAH : KULIAH (FPM-SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN) <MG01 3A>
MMAM6073 : KULIAH : KULIAH (FPM-SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN) <MG02 3A>
MMAM6073 : KULIAH : KULIAH (FPM-SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN) <MG02*3A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMAM6173 : KULIAH : KULIAH (FPM-TEH SUHAILA BINTI TAJUDDIN) <MG01 2A>
MMAM6173 : KULIAH : KULIAH (FPM-TEH SUHAILA BINTI TAJUDDIN) <MG01 3A>
MMAM6173 : KULIAH : KULIAH (FPM-TEH SUHAILA BINTI TAJUDDIN) <MG01*2A>
 

 
 

MMAM6053 : KULIAH : KULIAH (FPM-NORLITA BT ZAINUDIN) <MG02 2A>
MMAM6053 : KULIAH : KULIAH (FPM-NORLITA BT ZAINUDIN) <MG02*5A>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: