KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2020/2021 PENGAMBILAN SEPTEMBER
VERSI 3.0
 

Thursday

Room 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

BILIK DEKAN FSTM
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BILIK MESYUARAT FPM
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BILIK MESYUARAT RMC
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMMC6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR) <MT14 1A>
MMMC6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR) <MT14*1A>
 

BILIK PENSYARAH
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BS 4101 20
 

 
 

 
 

 
 

SMSQ6030 KULIAH (FSU-DR. AZIZAH BINTI MAT RASHID) <MT21 1A>
 

 
 

IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT04 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT04*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT05 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT05*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT06 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT06*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT07 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT07*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT08 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT08*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT09 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT09*1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI01 1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI01*1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI02 1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI02*1A>
 

 
 

 
 

 
 

BT 1113 30
 

SMSQ6020 KULIAH (FSU-PROF. MADYA DR. NORADHA BINTI ABD HAMID) <MT21 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BT 1114 40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BT 1115 40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MK 8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: