KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2020/2021 PENGAMBILAN SEPTEMBER
VERSI 3.0
 

Friday

Room 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

BILIK DEKAN FSTM
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BILIK MESYUARAT FPM
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BILIK MESYUARAT RMC
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BILIK PENSYARAH
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BS 4101 20
 

 
 

SMSQ6010 KULIAH (FSU-AZIZAH BINTI MOHD RAPINI) <MT21 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BT 1113 30
 

 
 

PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT15 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT16 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT17 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT18 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT19 1A>
PPFP7010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <PE01 1A>
 

 
 

 
 

 
 

PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT15 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT16 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT17 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT18 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT19 1A>
 

 
 

 
 

 
 

BT 1114 40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BT 1115 40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MK 8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: