KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2020/2021 PENGAMBILAN SEPTEMBER
VERSI 3.0
 

FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH - DR.MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT04 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT04*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT05 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT05*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT06 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT06*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT07 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT07*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT08 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT08*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT09 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <MT09*1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <PI01 1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <PI01*1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <PI02 1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH [BS 4101 20] <PI02*1A>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: