KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2020/2021 PENGAMBILAN SEPTEMBER
VERSI 3.0
 

BT 1113 30

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

Monday
 

 
 

TPTM7010 KULIAH (FSTM-DR. SYARBAINI BIN AHMAD) <PT02 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMPM6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-MAHANUM BINTI MAHDUN) <MT14 1A>
MMPM6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-MAHANUM BINTI MAHDUN) <MT14*1A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

SMSQ6020 KULIAH (FSU-PROF. MADYA DR. NORADHA BINTI ABD HAMID) <MT21 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT15 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT16 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT17 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT18 1A>
PMFP6010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <MT19 1A>
PPFP7010 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED) <PE01 1A>
 

 
 

 
 

 
 

PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT15 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT16 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT17 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT18 1A>
PMFP6020 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS) <MT19 1A>
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: