KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2020/2021 PENGAMBILAN SEPTEMBER
VERSI 3.0
 

Lecturer List

No Code Name Course Class Type Room Time Slot Workload
1 FP-DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS PMFP6020 - PENULISAN AKADEMIK KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 03:00 PM - 06:00 PM 3 H 0 M
      PMFP6020 - PENULISAN AKADEMIK KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 03:00 PM - 03:00 PM -
      PMFP6020 - PENULISAN AKADEMIK KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 03:00 PM - 03:00 PM -
      PMFP6020 - PENULISAN AKADEMIK KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 03:00 PM - 03:00 PM -
      PMFP6020 - PENULISAN AKADEMIK KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 03:00 PM - 03:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
2 FP-DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED PMFP6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 09:00 AM - 12:00 PM 3 H 0 M
      PMFP6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 09:00 AM - 09:00 AM -
      PMFP6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 09:00 AM - 09:00 AM -
      PMFP6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 09:00 AM - 09:00 AM -
      PMFP6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 09:00 AM - 09:00 AM -
      PPFP7010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KULIAH & TUTORIAL BT 1113 30 Friday 09:00 AM - 09:00 AM -
            Total Workload 3 H 0 M
3 FPM-DR. FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR DR. FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR MMMC6020 - SEMINAR TEORI KOMUNIKASI KULIAH BILIK MESYUARAT RMC Thursday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMMC6020 - SEMINAR TEORI KOMUNIKASI KULIAH BILIK MESYUARAT RMC Thursday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
4 FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MMPM6010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
5 FPM-DR. NOOR RAUDHIAH BINTI ABU BAKAR DR. NOOR RAUDHIAH BINTI ABU BAKAR MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
6 FPM-DR. NORZIAH BINTI OTHMAN DR. NORZIAH BINTI OTHMAN MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
      MPPM7010 - RESEARCH METHODOLOGY KULIAH BILIK MESYUARAT FPM Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
7 FPM-MAHANUM BINTI MAHDUN MAHANUM BINTI MAHDUN MMPM6020 - ACADEMIC WRITING KULIAH BT 1113 30 Tuesday 06:00 PM - 09:00 PM 3 H 0 M
      MMPM6020 - ACADEMIC WRITING KULIAH BT 1113 30 Tuesday 06:00 PM - 06:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
8 FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH DR.MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 06:00 PM 3 H 0 M
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IMAI6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IPAI7010 - RESEARCH METHODOLOGY IN ISLAMIC STUDIES KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IPAI7010 - RESEARCH METHODOLOGY IN ISLAMIC STUDIES KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IPAI7010 - RESEARCH METHODOLOGY IN ISLAMIC STUDIES KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
      IPAI7010 - RESEARCH METHODOLOGY IN ISLAMIC STUDIES KULIAH BS 4101 20 Thursday 03:00 PM - 03:00 PM -
            Total Workload 3 H 0 M
9 FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI DR. ROSLINDA BINTI RAMLI TMTM6010 - RESEARCH METHODOLOGY IN IT KULIAH MK 8 Wednesday 04:00 PM - 07:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
10 FSTM-DR. SYARBAINI BIN AHMAD DR. SYARBAINI BIN AHMAD TPTM7010 - RESEARCH METHODOLOGY IN IT KULIAH BT 1113 30 Monday 09:00 AM - 12:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
11 FSU-AZIZAH BINTI MOHD RAPINI AZIZAH BINTI MOHD RAPINI SMSQ6010 - METODOLOGI PENYELIDIKAN KULIAH BS 4101 20 Friday 09:00 AM - 12:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
12 FSU-DR. AZIZAH BINTI MAT RASHID DR. AZIZAH BINTI MAT RASHID SMSQ6030 - SISTEM PERUNDANGAN DI MALAYSIA KULIAH BS 4101 20 Thursday 11:00 AM - 02:00 PM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M
13 FSU-PROF. MADYA DR. NORADHA BINTI ABD HAMID PROF. MADYA DR. NORADHA BINTI ABD HAMID SMSQ6020 - METODOLOGI PENYELIDIKAN UNDANG-UNDANG KULIAH BT 1113 30 Thursday 08:00 AM - 11:00 AM 3 H 0 M
            Total Workload 3 H 0 M

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: