KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2021/2022 AMBILAN MEI
VERSI 2.0
 

Monday

Room 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

Room 001
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TPTM7010⁄GPSS7010 KULIAH (FSTM-DR. SYARBAINI BIN AHMAD) <PT02 1A>
 

 
 

MMMH6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-AZHARUDDIN BIN HASHIM) <MT10 1A>
MMMH6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-AZHARUDDIN BIN HASHIM) <MT10*1A>
 

Room 002
 

 
 

IMAP1042 TUTORIAL (FPPI-PROF. MADYA DR MOHAMAD SYUKRI BIN ABDUL RAHMAN) <MT22 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB01 1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB01*1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB02 1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB02*1A>
 

Room 003
 

 
 

 
 

TMCM6010 KULIAH (FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI) <MT20 4A>
 

 
 

TMCM6010 KULIAH (FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI) <MT20 2A>
 

 
 

IMAP1033 : KULIAH : KULIAH (FPPI-MR X) <MT22 1A>
IMAP1033 : KULIAH : KULIAH (FPPI-MR X) <MT22*1A>
 

Room 004
 

TPMK6020 KULIAH (FSTM-DR. JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI) <PT02 5A>
 

 
 

 
 

 
 

TPMK6020 KULIAH (FSTM-DR. MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI) <PT02 3A>
 

 
 

IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT04 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT04*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT05 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT05*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT06 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT06*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT07 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT07*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT08 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT08*1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT09 1A>
IMAI6010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <MT09*1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI01 1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI01*1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI02 1A>
IPAI7010 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH) <PI02*1A>
 

Room 005
 

TPMK6020 KULIAH (FSTM-DR. MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI) <PT02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 006
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 007
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 008
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 009
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 010
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 011
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Room 012
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: