KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2021/2022 AMBILAN MEI
VERSI 2.0
 

FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED - DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPPM7010 : KULIAH : KULIAH [Room 002] <PB01 1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH [Room 002] <PB01*1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH [Room 002] <PB02 1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH [Room 002] <PB02*1A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT10 1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT10*1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT11 1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT11*1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT12 1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT12*1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT13 1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT13*1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT14 1A>
MMPM6010 : KULIAH : KULIAH [Room 005] <MT14*1A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: