KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH PASCASISWAZAH (TESIS) SESI I-2021/2022 AMBILAN MEI
VERSI 2.0
 

Room 002

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00

Monday
 

 
 

IMAP1042 TUTORIAL (FPPI-PROF. MADYA DR MOHAMAD SYUKRI BIN ABDUL RAHMAN) <MT22 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB01 1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB01*1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB02 1A>
MPPM7010 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) <PB02*1A>
 

Tuesday
 

TMCM6010 KULIAH (FSTM-DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP) <MT20 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IMAP1023 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-DR. MD NOOR BIN HUSSIN) <MT22 1A>
IMAP1023 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-DR. MD NOOR BIN HUSSIN) <MT22*1A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMMA6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. NOOR SUHAILA BINTI SHAHARUDDIN) <MT13 1A>
MMMA6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. NOOR SUHAILA BINTI SHAHARUDDIN) <MT13*1A>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MMMC6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR) <MT14 1A>
MMMC6020 : KULIAH : KULIAH (FPM-DR. FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR) <MT14*1A>
 

Friday
 

 
 

SMSQ6010 KULIAH (FSU-DR. AZIZAH BINTI MOHD RAPINI) <MT21 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

TPTM7010⁄GPSS7010 KULIAH (FSTM-DR. SYARBAINI BIN AHMAD) <PT02*1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: