KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - MALAM
VERSI 4.0
 

NBWU2112 - BAHASA MANDARIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NBWU2112 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-NUR AISYAH BINTI ABU HASSAN)
NBWU2112 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-NUR AISYAH BINTI ABU HASSAN)
NBWU2112 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-NUR AISYAH BINTI ABU HASSAN)
NBWU2112 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-NUR AISYAH BINTI ABU HASSAN)
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: