KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - MALAM
VERSI 4.0
 

PPT-ABD GANING BIN LAENGKANG - ABD GANING BIN LAENGKANG

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <CS41 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <ES52 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <ES53 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <ES53 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <ES53 1C>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <ES53 1D>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS11 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS12 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS12 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS13 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS14 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS14 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS14 1C>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS15 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS16 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS16 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS16 1C>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS18 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS18 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS18 1C>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <IS18 1D>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <LS43 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS31 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS32 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS32 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS33 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS35 1B>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS36 1A>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS36 1C>
MPU2133 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] <MS39 1A>
 

Tuesday
 

MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BB01 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BB02 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BB04 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BB04 1XDA>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BB05 1XDA>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BB08 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BB09 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BC01 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BC02 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BC03 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BE01 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BE02 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BI01 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BI02 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BI03 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BI04 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BI05 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BI06 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BS02 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BT01 1A>
MPU3143 : KULIAH : KULIAH [BS 4112-30] <BT02 1A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: