KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - MALAM
VERSI 4.0
 

AUDITORIUM DR. ZAINUDDIN JAFFAR (PTD)-120

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <ES53 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <ES53 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <ES53 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <ES53 1D>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS12 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS12 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS12 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS12 1D>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS18 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS18 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS18 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-HASROL BIN BASIR) <IS18 1D>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: