KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

MDPM1013 - FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
 

 
 

 
 

MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A)-102] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A)-102] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 22] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 22] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 22] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A)-43] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A)-43] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A)-43] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [BT 2236-6] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [BT 2236-6] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2113-11] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2113-11] (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI)
 

 
 

MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM DR. ZAINUDDIN JAFFAR (PTD)-120] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
MDPM1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM DR. ZAINUDDIN JAFFAR (PTD)-120] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223-8] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
MDPM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223-8] (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM)
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: