KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

NBWU1022 - AL ARABIAH AL ALIYAH LI DIRASAT ISLAMIYYAH I

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112-30] (PPT-KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112-30] (PPT-KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112-30] (PPT-KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112-30] (PPT-KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112-30] (PPT-KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112-30] (PPT-KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112-30] (PPT-KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (PPT-IDI BIN HAMDI (EDEAREMEAN LONGDEWA))
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (PPT-IDI BIN HAMDI (EDEAREMEAN LONGDEWA))
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (PPT-IDI BIN HAMDI (EDEAREMEAN LONGDEWA))
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (PPT-IDI BIN HAMDI (EDEAREMEAN LONGDEWA))
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (PPT-IDI BIN HAMDI (EDEAREMEAN LONGDEWA))
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (PPT-IDI BIN HAMDI (EDEAREMEAN LONGDEWA))
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] (PPT-IDI BIN HAMDI (EDEAREMEAN LONGDEWA))
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108-30] (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] (PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109-25] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109-25] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109-25] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109-25] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109-25] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109-25] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109-25] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5208-25] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5208-25] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5208-25] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5208-25] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5208-25] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5208-25] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5208-25] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

NBWU1022 TUTORIAL (PPT-AWATIF BINTI ABDUL RAHMAN) [BS 4108-30]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: