KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

NBWU2092 - AL LUGHAH AL ARABIAH III

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

NBWU2092 TUTORIAL (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN) [Room 51]
 

 
 

NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2233-6] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2233-6] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2233-6] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2233-6] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 18] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 18] (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL)
 

 
 

NBWU2092 TUTORIAL (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL) [Room 28]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 26] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 26] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
 

 
 

NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 13] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 13] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 22] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 22] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 22] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 22] (PPT-DR. FAHED BIN MAROMAR)
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2230-6] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
NBWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2230-6] (PPT-DR. KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: