KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

NDWF1011 - TILAWAH AL-QURAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWF1011 KULIAH (PPT-DR. NORAINI BINTI MOHAMAD) [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-38] (PPT-DR. NORAINI BINTI MOHAMAD)
NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [BS 2113-11] (PPT-AHMAD NAZEER BIN ZAINAL ARIFIN)
NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [BS 4108-30] (PPT-HASLIZA BINTI TALIB)
 

 
 

 
 

NDWF1011 KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) [BS 4112-30]
 

 
 

 
 

 
 

NDWF1011 KULIAH (PPT-DR. NORAINI BINTI MOHAMAD) [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46]
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203-30] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [BS 3318-12] (PPT-AHMAD NAZEER BIN ZAINAL ARIFIN)
NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [BT 1119-9] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
 

NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-38] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
NDWF1011 : KULIAH : KULIAH [BS 5109-25] (PPT-HASLIZA BINTI TALIB)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWF1011 KULIAH (PPT-DR. NORAINI BINTI MOHAMAD) [ DK HASSAN OMAR (5A)-43]
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

NDWF1011 KULIAH (PPT-DR. NORAINI BINTI MOHAMAD) [ DK HASSAN OMAR (5A)-43]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

NDWF1011 KULIAH (PPT-DR. NORAINI BINTI MOHAMAD) [ DK HASSAN OMAR (5A)-43]
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: