KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

SDSY1013 - TARIKH AL-TASYRI AL-ISLAMI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5107-30]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5108-25]
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5108-25]
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5208-25]
 

 
 

 
 

 
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5208-25]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5208-25]
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5208-25]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR)
SDSY1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR)
SDSY1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR)
SDSY1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR)
SDSY1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR)
SDSY1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR)
SDSY1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR)
 

 
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5108-25]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: