KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

IBQK2053 - APLIKASI ICT DALAM PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IBQK2053 TUTORIAL (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF) [MK 10]
 

 
 

IBQK2053 : KULIAH : KULIAH [BS 4203-12] (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF)
IBQK2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4203-12] (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

IBQK2053 TUTORIAL (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF) [MK 6]
 

 
 

IBQK2053 : KULIAH : KULIAH [BS 5109-25] (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF)
IBQK2053 : KULIAH : KULIAH [BS 5109-25] (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF)
IBQK2053 : KULIAH : KULIAH [BS 5109-25] (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF)
IBQK2053 : KULIAH : KULIAH [BS 5109-25] (FPPI-SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: