KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BE01 6A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TBMM3123 KULIAH (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN) [Room 22]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

PBFI3093 KULIAH & TUTORIAL (FP-SUHANA BINTI MOHAMED LIP) [Room 37]
 

 
 

 
 

 
 

PBEM3102 KULIAH & TUTORIAL (FP-NORSHILAWANI BINTI SHAHIDAN) [BT 1251-9]
 

PBFM3083 TUTORIAL (FP-JULIA BINTI MADZALAN) [BT 1119-9]
 

 
 

Wednesday
 

PBFI3083 KULIAH (FP-SHAZARINA BINTI ZDAINAL ABIDIN) [Room 24]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PBEM3112 KULIAH & TUTORIAL (FP-NORSHILAWANI BINTI SHAHIDAN) [BT 1251-9]
 

 
 

 
 

Thursday
 

PBEM3093 KULIAH & TUTORIAL (FP-NORSHILAWANI BINTI SHAHIDAN) [Room 28]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

TBMM3123 TUTORIAL (FSTM-HANIZA BINTI OTHMAN) [BS 3317-10]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: