KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BE02 3TA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWF3062 KULIAH (PPT-SITI RASHIDAH BINTI ABD RAZAK) [Room 24]
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM2073 KULIAH (FSTM-HANIZA BINTI OTHMAN) [Room 2]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

PBFM2053 TUTORIAL (FP-SUHANA BINTI MOHAMED LIP) [Room 45]
 

 
 

TBMM2073 TUTORIAL (FSTM-HANIZA BINTI OTHMAN) [Room 30]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

PBIM3093 KULIAH (FP-MOHAMAD FUAD BIN HAJI ISHAK) [Room 40]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PBIM4133 TUTORIAL (FP-HASLINA BINTI HAMZAH) [Room 21]
 

 
 

Friday
 

 
 

PBIM3093 TUTORIAL (FP-MOHAMAD FUAD BIN HAJI ISHAK) [Room 24]
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

IBQK4203⁄PBIM4133 KULIAH (FPPI-WAN RAMIZAH BINTI HASAN) [Room 30]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: