KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BI02 8B

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

MBKP4263 KULIAH (FPM-BAHTIAR BIN MOHD NOR) [Room 1]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBKP4273 TUTORIAL (FPM-NURAINA NABILA DUNDAI BINTI ABDULLAH) [BT 2226-6]
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

IBQK4193 KULIAH (FPPI-ABDUL AZIS BIN AWANG KECHIK) [ BANKUASI-38]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IBQK4203⁄PBIM4133 TUTORIAL (FPPI-WAN RAMIZAH BINTI HASAN) [Room 48]
 

IBQK4193 TUTORIAL (FPPI-ABDUL AZIS BIN AWANG KECHIK) [BS 4205-10]
 

MBKP4263 TUTORIAL (FPM-BAHTIAR BIN MOHD NOR) [BT 2133-8]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

MBKP4273 KULIAH (FPM-NURAINA NABILA DUNDAI BINTI ABDULLAH) [Room 47]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

IBQK4203⁄PBIM4133 KULIAH (FPPI-WAN RAMIZAH BINTI HASAN) [Room 30]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: