KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BI04 5B

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBQQ3051 TUTORIAL (FPPI-ROHANA BINTI ZAKARIA) [MASJID 07]
 

 
 

IBQQ3162 TUTORIAL (FPPI-SHAHARUDDIN BIN PANGILUN) [BS 4202-11]
 

 
 

IBQQ3303 KULIAH (FPPI-MAHMUD LUTFI BIN ABD HADI) [Room 23]
 

IBQQ3213 TUTORIAL (FPPI-MOHD IKRAM BIN MOHD NAWI) [BS 3321-12]
 

IBQQ3293 KULIAH (FPPI-SHARIFAH NURHIDAYAH BINTI SYED AZIZ) [Room 18]
 

Tuesday
 

MPU3342 KULIAH (PPT-DR. MUHAMMAD YOSEF NITEH) [Room 19]
 

 
 

IBQQ3162 TUTORIAL (FPPI-SHAHARUDDIN BIN PANGILUN) [BS 4201-9]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ3293 TUTORIAL (FPPI-SHARIFAH NURHIDAYAH BINTI SYED AZIZ) [BS 3320-12]
 

 
 

Wednesday
 

IBQQ3051 TUTORIAL (FPPI-ROHANA BINTI ZAKARIA) [MASJID 05]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ3213 KULIAH (FPPI-MOHD IKRAM BIN MOHD NAWI) [Room 12]
 

 
 

IBQQ3132 KULIAH (FPPI-MOHD IKRAM BIN MOHD NAWI) [Room 25]
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ3303 TUTORIAL (FPPI-MAHMUD LUTFI BIN ABD HADI) [BS 3321-12]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ3132 TUTORIAL (FPPI-MOHD IKRAM BIN MOHD NAWI) [Room 26]
 

 
 

Friday
 

IBQQ3051 TUTORIAL (FPPI-ROHANA BINTI ZAKARIA) [MASJID 07]
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: