KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BI06 5A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TBMM3123 KULIAH (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN) [Room 22]
 

 
 

MPU3342 KULIAH (PPT-DR. MUHAMMAD YOSEF NITEH) [Room 28]
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3413 TUTORIAL (FSTM-DR. SITI ZAHARAH BINTI MOHID) [BS 3323-11]
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IBAW3083 TUTORIAL (FPPI-NOR AZHAN BIN NORUL AZMI) [Room 43]
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3413 : KULIAH : KULIAH [BS 3325-12] (FSTM-DR. SITI ZAHARAH BINTI MOHID)
IBAW3103 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122-6] (FPPI-AHMAD REDZAUDIN BIN GHAZALI)
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAT1093 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 21] (FPPI-ADNAN BIN MAT ALI)
IBAT1093 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 21] (FPPI-MOHAMMAD IMRAN BIN AHMAD)
 

NBWF3052 KULIAH (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN) [Room 26]
 

Thursday
 

 
 

TBMM3123 TUTORIAL (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN) [BS 3321-12]
 

TBMM3113 MAKMAL (FSTM-KHODIJAH BINTI ABDUL RAHMAN) [MK 10]
 

 
 

TBMM3113 KULIAH (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) [Room 25]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: