KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BS02 6LA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SBSM3503 KULIAH (FSU-MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM) [Room 30]
 

SBSL3012 TUTORIAL (FSU-NORAINAN BINTI BAHARI) [Room 11]
 

 
 

 
 

SBSL3012 KULIAH (FSU-NORAINAN BINTI BAHARI) [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

SBSM3513 KULIAH (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [Room 32]
 

SBSM3543 TUTORIAL (FSU-MOHD NASIR BIN ALI) [Room 5]
 

SBSM3263 KULIAH (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [Room 15]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM3233 TUTORIAL (FSU-MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM) [BS 4112-30]
 

 
 

Wednesday
 

SBSM3233 KULIAH (FSU-MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM) [Room 5]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM3243 TUTORIAL (FSU-MARLIANA BINTI ABDULLAH) [BS 4205-10]
 

SBSM3503 TUTORIAL (FSU-MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM) [Room 32]
 

SBSM4203 TUTORIAL (FSU-DR. ROSLI BIN MOKHTAR) [BS 5208-25]
 

 
 

 
 

Thursday
 

SBSM4203 KULIAH (FSU-DR. ROSLI BIN MOKHTAR) [BS 5208-25]
 

 
 

SBSM3243 KULIAH (FSU-MARLIANA BINTI ABDULLAH) [BS 5208-25]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

SBSM3543 KULIAH (FSU-MOHD NASIR BIN ALI) [Room 54]
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

SBSM3263 TUTORIAL (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [BS 4204-12]
 

SBSM3513 TUTORIAL (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [BS 4204-12]
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: