KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BT01 7XDA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

TBMM3403 KULIAH (FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI) [BS 3325-12]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBNT3103 MAKMAL (FSTM-JSK MR. A) [MK 4]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3113 MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) [MK 5]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBNT3403 MAKMAL (FSTM-KHAIRIL ASHRAF BIN ELIAS @ MAYAH) [MK 4]
 

TBMM3403 MAKMAL (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) [MK 5]
 

TBNT3403 KULIAH (FSTM-KHAIRIL ASHRAF BIN ELIAS @ MAYAH) [BS 2223-8]
 

TBMM3113 KULIAH (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) [Room 25]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

TBNT3103 KULIAH (FSTM-JSK MR. A) [BS 3320-12]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: