KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

CS41 5A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

MDKM3133 TUTORIAL (FPM-NORAZIRAWATI BINTI AHMAD) [BT 1220-12]
 

MDKM3143 KULIAH (FPM-DR. HAZLIN FALINA BINTI ROSLI) [Room 17]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MDKM3163 KULIAH & TUTORIAL (FPM-SULAIMAN BIN SALLEH) [BT 1212-9]
 

MDKM3143 TUTORIAL (FPM-DR. HAZLIN FALINA BINTI ROSLI) [Room 10]
 

 
 

 
 

MDKM3133 KULIAH (FPM-NORAZIRAWATI BINTI AHMAD) [Room 26]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MDKM3123 KULIAH & TUTORIAL (FPM-NURAINA NABILA DUNDAI BINTI ABDULLAH) [BT 2234-6]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

MDKM3153 KULIAH & TUTORIAL (FPM-GHAZALI BIN MOHD ALI) [Room 34]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: