KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

BC01 6A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBAS3233 TUTORIAL (FPPI-MOHAMMAD IMRAN BIN AHMAD) [Room 56]
 

 
 

 
 

 
 

IBAT2153 TUTORIAL (FPPI-DR. SAIFULAH BIN SAMSUDIN) [Room 16]
 

 
 

IBUM2103 TUTORIAL (FPPI-SALMAN BIN ZAINAL ABIDIN) [BT 1218-12]
 

Tuesday
 

IBAS3273 TUTORIAL (FPPI-AHMAD REDZAUDIN BIN GHAZALI) [Room 7]
 

 
 

IBQK2073 TUTORIAL (FPPI-DR. MOHD KHAFIDZ BIN SORONI) [Room 24]
 

 
 

IBAT3223 TUTORIAL (FPPI-MOHD ZAKI BIN AHMAD) [Room 14]
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBUM2103 KULIAH (FPPI-SALMAN BIN ZAINAL ABIDIN) [BT 1219-8]
 

 
 

Thursday
 

IBAS3303 TUTORIAL (FPPI-DR. MARIAM BINTI MAT DAUD) [Room 12]
 

IBQK2073 KULIAH (FPPI-DR. MOHD KHAFIDZ BIN SORONI) [Room 23]
 

 
 

IBAS3263 TUTORIAL (FPPI-NORMAH BINTI HUSIN) [Room 10]
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: