KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-AHMAD ATOA BIN MOKHTAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBDP4143 KULIAH [Room 6] <BI05 7A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDDD2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] <IS11 5A>
IDDD2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107-30] <IS15 3A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

IDUS3093 TUTORIAL [Room 23] <IS13 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBDP4163 TUTORIAL [BT 2130-4] <BI05 8A>
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IBDP4163 KULIAH [BS 4204-12] <BI05 8A>
 

 
 

IDUS3093 KULIAH [Room 4] <IS13 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

IBDP4143 TUTORIAL [BS 5107-30] <BI05 7A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDDD2023 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <IS11 5A>
IDDD2023 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <IS15 3A>
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: