KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDDD3093 KULIAH [BS 4205-10] <IS15 5A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

IBAI3062 KULIAH [Room 22] <BI05 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI3062 TUTORIAL [BS 4108-30] <BI05 6A>
 

IDDD3093 TUTORIAL [BS 4108-30] <IS15 5A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBDP1013 KULIAH [Room 11] <BI05 2A>
 

 
 

IBDP3063 KULIAH [Room 11] <BI05 5A>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KULIAH PASCA TESIS [ PASCA TESIS]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

IBDP3063 TUTORIAL [BS 4202-11] <BI05 5A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

IBDP1013 TUTORIAL [Room 19] <BI05 2A>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: