KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-HAMZAH BIN OMAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDAI1042 TUTORIAL [MASJID 28] <IS18 2A>
 

 
 

IDQS2063 KULIAH [Room 36] <IS14 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDAI1042 TUTORIAL [MASJID 25] <IS12 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2063 TUTORIAL [BS 2216-11] <IS14 4A>
 

 
 

 
 

IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ DK YUSOF SAHABUDDIN (2B)-103] <IS16 1A>
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ DK YUSOF SAHABUDDIN (2B)-103] <IS16 1B>
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ DK YUSOF SAHABUDDIN (2B)-103] <IS16 1C>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] <IS16 1A>
 

IDAI1023 TUTORIAL [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-46] <IS16 1B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL [BS 5107-30] <IS16 1C>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDAI1032 TUTORIAL [BS 5107-30] <IS12 1C>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [BT 1219-8] <IS12*2A>
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [BT 1219-8] <IS14*2A>
 

IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1219-8] <IS12*2A>
IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1219-8] <IS14*2A>
 

IDAI1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1219-8] <IS12*2A>
IDAI1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1219-8] <IS14*2A>
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: