KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-KHAIRUNNISA BINTI ISMAIL

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDAI1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS11 1A>
IDAI1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS13 1A>
IDAI1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS14 1A>
IDAI1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS14 1B>
IDAI1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS14 1C>
IDAI1013 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS15 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1013 TUTORIAL [BS 4108-30] <IS14 1B>
 

IDAI1013 TUTORIAL [BS 4108-30] <IS14 1A>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

IDAI1013 TUTORIAL [BS 5108-25] <IS11 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1013 TUTORIAL [BS 5107-30] <IS13 1A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

IDAI1013 TUTORIAL [BS 5107-30] <IS14 1C>
 

IDQS3073 TUTORIAL [BS 5107-30] <IS14 5B>
 

 
 

IDAI1013 TUTORIAL [BS 5109-25] <IS15 1A>
 

 
 

IDQS3073 : KULIAH : KULIAH [Room 29] <IS14 5A>
IDQS3073 : KULIAH : KULIAH [Room 29] <IS14 5B>
IDQS3073 : KULIAH : KULIAH [Room 29] <IS14 5C>
 

 
 

IDQS3073 TUTORIAL [BS 3321-12] <IS14 5C>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

IDQS3073 TUTORIAL [Room 22] <IS14 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1013 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BS 4205-10] <IS12*1A>
IDAI1013 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BS 4205-10] <IS14*1A>
 

IDAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4205-10] <IS12*1A>
IDAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4205-10] <IS14*1A>
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: