KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-MOHD IKRAM BIN MOHD NAWI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 13] <IS16 1A>
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [MASJID 25] <BS02 3LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ3213 TUTORIAL [BS 3321-12] <BI04 5B>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 02] <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 12] <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ3213 : KULIAH : KULIAH [Room 12] <BI04 5A>
IBQQ3213 : KULIAH : KULIAH [Room 12] <BI04 5B>
 

 
 

IBQQ3132 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI04 5A>
IBQQ3132 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI04 5B>
 

 
 

Thursday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 02] <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ3132 TUTORIAL [BS 3319-12] <BI04 5A>
 

IBQQ3213 TUTORIAL [BS 3319-12] <BI04 5A>
 

 
 

IBQQ3132 TUTORIAL [Room 26] <BI04 5B>
 

 
 

Friday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 12] <IS16 1A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: