KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-MOHD ZAKI BIN AHMAD

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAS1023 TUTORIAL [ BS 5101+BS 5106+BT 5103-32] <BC01 1A>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAT3223 TUTORIAL [Room 14] <BC01 6A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IBAT1023 TUTORIAL [BT 2220-10] <BC03 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDAL2013 TUTORIAL [Room 33] <IS11 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IBAS1023 TUTORIAL [BT 2129-4] <BC01 1B>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDAL3113 TUTORIAL [BT 1252-9] <IS12 5A>
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: