KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-NIK MOHD NABIL BIN IBRAHIM @ NIK HANAFI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 21] <IS16 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ3192 TUTORIAL [Room 13] <IS16 5C>
 

IDTQ2103 TUTORIAL [Room 13] <IS16 4A>
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 09] <IS16 5A>
 

 
 

IDTQ2103 KULIAH [BS 4203-12] <IS16 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 21] <IS16 5A>
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [MASJID 19] <BI02 3LA>
 

 
 

 
 

IDTQ3192 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <IS16 5A>
IDTQ3192 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <IS16 5B>
IDTQ3192 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <IS16 5C>
IDTQ3192 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <IS16 5D>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 11] <IS16 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 20] <IS16 5A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDTQ3192 TUTORIAL [BS 3322-17] <IS16 5D>
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: