KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPPI-UQBAH BIN AMER

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBQQ2031 TUTORIAL [MASJID 02] <BI04 3A>
 

 
 

IBQQ4182 TUTORIAL [BT 1218-12] <BI04 7A>
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [MASJID 27] <BI05 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ4182 TUTORIAL [Room 5] <BI04 7A>
 

 
 

IBQQ4182 TUTORIAL [BS 4202-11] <BI04 7C>
 

Wednesday
 

IBQQ2031 TUTORIAL [MASJID 03] <BI04 3A>
 

 
 

IBQQ4182 TUTORIAL [BT 1219-8] <BI04 7B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ4182 TUTORIAL [BT 1328-8] <BI04 7C>
 

 
 

IBQQ4182 TUTORIAL [Room 17] <BI04 7B>
 

Friday
 

IBQQ2031 TUTORIAL [MASJID 06] <BI04 3A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: