KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FP-SUHANA BINTI MOHAMED LIP

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

JKPPPK [MESYUARAT2]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

PBFI3093 KULIAH & TUTORIAL [Room 37] <BE01 6A>
 

 
 

 
 

 
 

PBEM4143 KULIAH & TUTORIAL [BT 1218-12] <BE01 7A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

PBFM2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 45] <BE02 3TA>
PBFM2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 45] <BE02 4B>
 

PBFM2043 TUTORIAL [Room 45] <BE02 3A>
 

 
 

 
 

PBFI2053 : KULIAH : KULIAH [Room 28] <BE01 4A>
PBFM2053 : KULIAH : KULIAH [Room 28] <BE02 4A>
PBFM2053 : KULIAH : KULIAH [Room 28] <BE02 4B>
PBFM2053 : KULIAH : KULIAH [Room 28] <BE02 4C>
 

 
 

 
 

PBFI2043 TUTORIAL [BT 1221-9] <BE01 3A>
 

PBFM2053 TUTORIAL [BT 1221-9] <BE02 4A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

PBFI2043 : KULIAH : KULIAH [Room 27] <BE01 3A>
PBFM2043 : KULIAH : KULIAH [Room 27] <BE02 3A>
PBFM2043 : KULIAH : KULIAH [Room 27] <BE02 3B>
PBFM2043 : KULIAH : KULIAH [Room 27] <BE02 3C>
PBFM2043 : KULIAH : KULIAH [Room 27] <BE02 3D>
 

 
 

 
 

PBFI2053 TUTORIAL [BT 1250-8] <BE01 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: