KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSTM-DR. JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI - DR. JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

KULIAH PASCA KERJA KURSUS [MK 3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

TBSE2063 MAKMAL [MK 3] <BT02 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBSE2063 KULIAH [MAKMAL BAHASA-30] <BT02 4A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

TBSE3403 : KULIAH : KULIAH [BS 3319-12] <BT02 5A>
TBSE3403 : KULIAH : KULIAH [BS 3319-12] <BT02 6A>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

KULIAH PASCA TESIS [ PASCA TESIS]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

TBSE3403 : MAKMAL : MAKMAL [MK 4] <BT02 5A>
TBSE3403 : MAKMAL : MAKMAL [MK 4] <BT02 6A>
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

KULIAH PASCA KERJA KURSUS [MK 3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: