KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSTM-DR. NURKALIZA BINTI KHALID

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

TBNT3083 : KULIAH : KULIAH [Room 50] <BT02 3B>
TBNT3083 : KULIAH : KULIAH [Room 50] <BT02 5A>
 

 
 

TBTM1013 : KULIAH : KULIAH [BS 2223-8] <BB01 3A>
TBTM1013 : KULIAH : KULIAH [BS 2223-8] <BT01 1A>
TBTM1013 : KULIAH : KULIAH [BS 2223-8] <BT02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

TBTM1013 TUTORIAL [Room 12] <BB01 3A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN PUSAT [MESYUARAT4]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

TBNT3083 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229-6] <BT02 3B>
TBNT3083 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229-6] <BT02 5A>
 

TBTM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229-6] <BT01 1A>
TBTM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229-6] <BT02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: