KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSTM-FARHANA BINTI ABDULLAH ASUHAIMI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TDTM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <MS36 1A>
TDTM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <MS36 1B>
TDTM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <MS36 1C>
TDTM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <MS36 8RA>
TDTM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <MS39 1A>
 

 
 

TDCS1013 MAKMAL [MK 2] <MS39 1A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TDCS2063 : MAKMAL : MAKMAL [MK 2] <MS39 3A>
TDCS2063 : MAKMAL : MAKMAL [MK 2] <MS39 4A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

TDTM1013 TUTORIAL [ DEWAN TEATER-65] <MS39 1A>
 

TDTM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN TEATER-65] <MS36 1C>
TDTM1013 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN TEATER-65] <MS36 8RA>
 

TDCS1013 KULIAH [ DEWAN TEATER-65] <MS39 1A>
 

 
 

 
 

TDCS2063 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <MS39 3A>
TDCS2063 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <MS39 4A>
 

TDTM1013 TUTORIAL [ BANKUASI-38] <MS36 1A>
 

TDTM1013 TUTORIAL [ BANKUASI-38] <MS36 1B>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: