KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSTM-HANIZA BINTI OTHMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

TBMM2073 TUTORIAL [BS 3318-12] <BE02 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBIC2413 KULIAH [BS 3321-12] <BB01 4A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

TBMM3123 TUTORIAL [BS 3319-12] <BE02 6B>
 

 
 

 
 

 
 

TBMM2073 : KULIAH : KULIAH [Room 2] <BE01 4A>
TBMM2073 : KULIAH : KULIAH [Room 2] <BE02 3TA>
TBMM2073 : KULIAH : KULIAH [Room 2] <BE02 4A>
TBMM2073 : KULIAH : KULIAH [Room 2] <BE02 4B>
TBMM2073 : KULIAH : KULIAH [Room 2] <BT01 3XDA>
TBMM2073 : KULIAH : KULIAH [Room 2] <BT01 4A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

TBMM2073 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 30] <BE02 3TA>
TBMM2073 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 30] <BT01 3XDA>
TBMM2073 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 30] <BT01 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM2073 TUTORIAL [BS 3320-12] <BE01 4A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

TBMM3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 10] <BE02 5TA>
TBMM3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 10] <BE02 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3123 TUTORIAL [BS 3325-12] <BE02 6C>
 

TBMM3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325-12] <BT01 4XDA>
TBMM3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325-12] <BT01 6A>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

TBMM3123 TUTORIAL [BS 3317-10] <BE01 6A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

TBMM2073 TUTORIAL [BS 3317-10] <BE02 4B>
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: