KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BE01 6A>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BE02 5TA>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BE02 6A>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BE02 6B>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BE02 6C>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI03 6A>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI06 5A>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BT01 4XDA>
TBMM3123 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BT01 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT3]
 

KULIAH PASCA KERJA KURSUS [BS 3322-17]
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

TBMM3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3321-12] <BI03 6A>
TBMM3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3321-12] <BI06 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

KULIAH PASCA KERJA KURSUS [BS 3322-17]
 

TBMM3123 KULIAH & MAKMAL [MK 1] <BE02*8TA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: